Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy „Biała Góra” (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest FAH „Biała Góra” Ewa Domagała, 38-400 Krosno, ul. Skrajna 58,  NIP: 676 124 21 45, REGON: 357162737, zwana dalej „Biała Góra”
 3. „Biała Góra”dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 I. Zbieranie danych o Klientach

1.„Biała Góra” zbiera informacje dotyczące Klientów
2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
3.    W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient ustala hasło dostępu oraz podaje następujące dane:
    a)    imię i nazwisko;
    b)    adres e-mail;
    c)    adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
    d)    numer telefonu;
    e)    W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy i NIP.
4.    Powyższe dane mogą być  zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
5.    Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
6.    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 

II. Wykorzystywanie zebranych danych

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Sklep.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

III Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep bezpośredni dostęp ma jedynie właściciel firmy „Biała Góra”
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 3. „Biała Góra” zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. „Biała Góra” może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Klienta.

VI. Zabezpieczenia

 1. „Biała Góra”stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. oraz zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony, bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. „Biała Góra” nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta.